Mhoroi / moi!

Tervetuloa Espoon yhteislyseon lukion (EYL) kansainvälistymishankkeen blogiin. Hankkeen tueksi järjestetään vuosittain koulukohtainen Global Citizenship – maailmankansalaisuus -kurssi, jonka teemoja ovat maailma, kansalaisvaikuttaminen ja suvaitsevaisuus. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden ymmärrystä vieraista kulttuureista ja pohtia median välittämää kuvaa kehitysmaista. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään uudella tavalla kieltenoppimisessa ja opiskelijoiden sosiaalisen median taidot valjastetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kurssilla suoritetaan Suomen YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskoediplomi.

Kurssi tukee koulun yrittäjyyspainotusta tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden toimia aktiivisina kansalaisina. Kurssin aikana opiskelijat järjestävät ja markkinoivat omatoimisesti hyväntekeväisyystempauksen. Tempauksen tavoitteena on hyväntekeväisyyden lisäksi vahvistaa koulun yhteisöllisyyden tunnetta ja luoda kontakteja lähiseudun yrityksiin. Globaalikasvatuksen lisäksi kurssilla opetetaan englantia, äidinkieltä, maailman uskontoja, historiaa ja yhteiskuntaoppia. Ainerajoja ylittävä opetus kehittää opiskelijoiden kykyä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja ilmiöitä sekä yhdistellä uutta tietoa aiemmin oppimaansa.

Kansainvälisin tuulahduksin,

Anna Puhakka (englanti, mediakasvatus ja kansainvälisten hankkeiden koordinointi)
Antti Koskinen (historia, yhteiskuntaoppi, filosofia ja ET)
Satu Leinonen (uskonto, psykologia ja filosofia)
Jaana Ristimäki (äidinkieli, kirjallisuus, S2 ja filosofia)

Onko sinusta vastuulliseksi maailmankansalaiseksi?